Poľnohospodárske družstvo Mestečko, 020 52 Mestečko