Pogumované kovové kladky

business

Pogumované kovové kladky patria medzi gumo-kovové výrobky, vyrábané v PD Mestečku, ktoré má na výrobu gumokovov vytvorené všetky podmienky.
     Máme vlastnú kovo výrobu na výrobu kovových dielov, ako aj dielňu na opieskovanie kovov a na ich povrchovú úpravu, čo je veľmi dôležité z hľadiska logistiky a pre udržanie konkurencie schopnej ceny gumo-kovových výrobkov.
    Podľa spôsobu uloženia môžu byť pogumované kladky otočnépevné, podľa účelu použitia môžu byť hnacie,  nosné alebo pojazdové kladky. Kladky, vyrábané v PD Mestečku sa používajú zväčša ako hnacie, ale aj ako nosné a pojazdové. Hnacie kladky sa používajú v niektorých prevodoch, kde sa vyžaduje zvýšená pružnosť, nosné kladky nachádzajú uplatnenie u vlekov a pojazdové kladky sú zasa súčasťou manipulačných zariadení, napr. nízkozdvižných, ale aj vysokozdvižných vozíkov.

Gumové kotúče

business

Gumové kotúče sa vyrábajú o priemeroch od 280 mm do 550 mm. Ich použitie má odôvodnenie v tých prípadoch, kedy nie je možné z rôznych dôvodov použiť iný konštrukčný materiál, akým je kov alebo drevo.
    Kotúče z gumy sa vyrábajú v hrúbke 75 mm s toleranciou +-2 mm o hmotnostiach od 4,2 do 26 kg. Všetky gumové kotúče sa vyrábajú so štvorcovým otvorom uprostred, ktorý slúži na osadenie kotúča v zariadení.
    Pri výrobe gumových kotúčov využívame s výhodou naše veľkoplošné lisy, najväčší s rozmermi etáže 2200 a 1600 mm. ktoré nás v podtstate neopbmedzujú vo výrobe akýchkoľvek požiadaviek zákazníka na veľkosť výrobkov z lisovanej technickej gumy.

Starostlivosť o zákazníkov patrí k našim najväčším prioritám. Spokojný zákazník znamená pre nás stabilitu, možnosť ďalšieho rozvoja a prosperity.
Spoľahlivosť, dôslednosť, presnosť, bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodných štandardov a termínov dodávky patrí k našej podnikovej kultúrte.
Vysoká kvalita všetkej našej produkcie patrí k samozrejmostiam, tak ako aj zosúladenie výrobných, ekonomických a sociálnych zámerov a potrieb.
PD Mestečko je stabilný podnik s 300 zamestnancami, ktorý spoľahlivo plní všetky funkcie vo vzťahu k svojím obchodným partnerom a inštitúciám.