• Silentbloky
  • Gumo-kovové výrobky
  • Pogumovanie kovov

Silentbloky a ďalšie gumo-kovové výrobky

business

Silentbloky sa menej často, ale spisovne nazývajú nárazníkové pružiny, ktoré sa podľa tvaru vyrábajú ako valcové, kruhové, hranolové a puzdrové.
    Tradične sa vyrábajú v najrôznejších veľkostiach, od najmenších vonkajších priemerov 6-10 mm až po priemery 160 mm. PD Mestečko vyrába silentbloky zhruba v priemeroch od 20 do 100 mm.
    Silentbloky sa vyrábajú na báze NR, SBR a NBR a v štandardných tvrdostiach 55 ShA, pokiaľ si zákazník neželá iné parametre. Na zakázku môžeme pri výrobe silentblokov použiť gumárenské zmesi tvrdosti od 35 do 85 ShA.
     Silentbloky ako antivibračné prvky sú určené na pružné uloženie, tlmenie nárazov, aktívnu a pasívnu izoláciu kmitov, na hlukovú izoláciu ale aj na prenos síl, ochranné uloženie a pod.
    Ukážka najčastejšie používaných valcových silentblokov aj s kótami:

Valcové pružiny

Pogumovanie kovov

business

Pogumovanie kovov má v PD Mestečku dlhoročnú tradíciu, ale aj výborné podmienky na výrobu gumo-kovových výrobkov, pretože má vlastnú výrobu kovových dielov, ako aj vlastnú dielňu na opieskovanie a úpravu kovov pred pogumovaním.
K tradičným vyrábaným gumokovom patria okrem silentblokov aj dilatačné cestné a chodníkové moduly, ale aj pogumované kladky a nárazníky.


Starostlivosť o zákazníkov patrí k našim najväčším prioritám. Spokojný zákazník znamená pre nás stabilitu, možnosť ďalšieho rozvoja a prosperity.
Spoľahlivosť, dôslednosť, presnosť, bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodných štandardov a termínov dodávky patrí k našej podnikovej kultúrte.
Vysoká kvalita všetkej našej produkcie patrí k samozrejmostiam, tak ako aj zosúladenie výrobných, ekonomických a sociálnych zámerov a potrieb.
PD Mestečko je stabilný podnik s 300 zamestnancami, ktorý spoľahlivo plní všetky funkcie vo vzťahu k svojím obchodným partnerom a inštitúciám.