Hardy spojky, spojka pre LIAZ, nárazníky, dorazy

business

Hardy spojky sú určené na prenos točivej sily na pružné spojovanie hriadeľov motorov a poháňaných strojov, napr. čerpadiel. Obmedzujú namáhanie spojených častí.
    Hardy spojky sú väčšinou valcové, výnimočne hviezdicové či oválne. Zabraňujú prenášaniu rázov pri rozbehu a odstraňujú prípadnú malú nesúosovosť hnacieho a hnaného hriadeľa.
    Pre bežné použitie sa vyrábajú hardy spojky s vnútorným priemerom 34 mm, hrúbky 18 mm a s vonkajším priemerom 110 mm. Hardy spojka má 8 otvorov, priemeru 15 mm.
    Spojka pre LIAZ je sortiment, ktorý sa stále predáva, lebo patrí medzi najviac opootrebujúcim sa súčiastkam LIAZu.
    Nárazníky a dorazy sa vyznačujú výbornou odolnosťou voči roztrhnutiu a dobrou odolnosťou voči oderu. Ako elastomer sa používa prírodný kaučuk, ktorý sa vyznačuje vysokou pevnosťou, ťažnosťou a odolnosťou voči dynamickému namáhaniu. Gumové nárazníky slúžia na utlmenie a zastavenie mobilných zariadení, napr. žeriavov. Veľkosť nárazníka sa určuje podľa max. deformačnej energie (energie nárazu) , ktorá vzniká pri náraze.

Rukoväte, membrány, zátky, krytky

business

Gumové rukoväte slúžia na ochranu riadidiel bycyklov a motocyklov. Vyrábajú sa v priemeroch 22 a 32 mm. Membrána odstredivky má priemer 240 mm a výšku 180 mm.
Zátky do prejazdov sú doplnkovým sortimentom železničných prejazdov s priemerom 52 mm.
Krytky sa používajú na najrôznejšie účely, majú rôzny tvar. Gumové krytky vyrábané v PD Mestečku sú kruhového tvaru s priemerom 45 mm a hrúbkou 60 mm.

Starostlivosť o zákazníkov patrí k našim najväčším prioritám. Spokojný zákazník znamená pre nás stabilitu, možnosť ďalšieho rozvoja a prosperity.
Spoľahlivosť, dôslednosť, presnosť, bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodných štandardov a termínov dodávky patrí k našej podnikovej kultúrte.
Vysoká kvalita všetkej našej produkcie patrí k samozrejmostiam, tak ako aj zosúladenie výrobných, ekonomických a sociálnych zámerov a potrieb.
PD Mestečko je stabilný podnik s 300 zamestnancami, ktorý spoľahlivo plní všetky funkcie vo vzťahu k svojím obchodným partnerom a inštitúciám.