• Gumové obruče
  • Gumové kolesá
  • Ringo rohože na vonkajšie čistiace zóny
  • Rohože do domácností

Gumové obruče

business

Gumové obruče sa najčastejšie používajú na priemyselné kolesá a vyznačujú sa vysokou oteruvzdornosťou a ťahovou pevnosťou, s tvrdosťou 70+/-3 Shore A. Kolesá sa vyrábajú s guľkovým ložiskom, alebo s ložiskovou úpravou, s liatinovým alebo hliníkovým kotúčom. Oceľové kotúče môžu mať malú, strednú, alebo vysokú namáhateľnosť, a vidlice kolies môžu byť pevné, otáčavé, otáčavo-brzdové, so zadnou dierou, so zadnou dierou a brzdou, vyrábané z pozinkovanej ocele.
    Gumové obruče môžu byť s dezénom alebo vyrábané ako bezstopové kolesá s behúňom z čiernej hustej gumy a s kotúčom z lisovanej ocele. Základné koleso má klzné alebo valčekové ložisko.

Gumové kolesá

business

Gumové kolesá predstavujú v produktovom portfóliu pomerne široký sortiment. Vyrábajú sa v priemeroch od 100 do 400 mm pre kovové disky rôznej konštrukcie od priemeru 76 do 270 mm. Šírky kolies sú od 28 do 84 mm s toleranciou +- 2 mm, u väčších priemerov +- 5 mm. Prípustné zaťaženie kolies je od 100 do 200 kg, podľa priemeru kolesa.
    Gumové kolesá sa používajú na najrôznejšie účelya to na záhradnú techniku, najmä na kosačky, ale tiež na manipulačnú a skladovaciu techniku - najrôznejšie druhy vozíkov, ako sú paletovacie vozíky, plošinové vozíky, policové vozíky, , kontajnerové vozíky, vozíky na náradie (montážne vozíky), ručné vozíky (rudle), mobilné regálové systémy, ako aj na všeobecné použitie. K najväčším vyrábaným kolesám patria kolesá na fúriky značky Banmtam, vyrábané v dvoch vyhotoveniach - Bantam I a II s priemerom 400 mm.
    Výroba má v PD Mestečku dlhodobú tradíciu, všetky kolesá sa vyrábajú ako plné, z čiernej gumy.

Starostlivosť o zákazníkov patrí k našim najväčším prioritám. Spokojný zákazník znamená pre nás stabilitu, možnosť ďalšieho rozvoja a prosperity.
Spoľahlivosť, dôslednosť, presnosť, bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodných štandardov a termínov dodávky patrí k našej podnikovej kultúrte.
Vysoká kvalita všetkej našej produkcie patrí k samozrejmostiam, tak ako aj zosúladenie výrobných, ekonomických a sociálnych zámerov a potrieb.
PD Mestečko je stabilný podnik s 300 zamestnancami, ktorý spoľahlivo plní všetky funkcie vo vzťahu k svojím obchodným partnerom a inštitúciám.