• Železničné prejazdy
  • podložky pod koľajnice

Železničné prejazdy

business

Železničné prejazdy sa používajú na zhotovenie železničných prejazdov na železničnom zvršku S49, R65, UIC 60 na betónových alebo drevených podvaloch. Tvoria elastický a súvislý povrch vo vnútri a aj na vonkajšej strane koľajníc, ktorý umožňuje komfortný a nerušený prejazd motorových vozidiel a súčasne aj súvislý prejazd železničných vozidiel. Môžu sa použiť do jednokoľajových, alebo viackoľajových železničných prejazdov aj do výhybky, okrem pohyblivých časti výhybky.
    Prejazdy a priechody z týchto panelov sa môžu ľahko zmontovať aj demontovať, čo je výhodou pri udržiavacích prácach na železničnom zvršku, hlavne pri strojnej smerovej a výškovej úprave koľaje a čistení koľajového lôžka strojnou čističkou.
    Prejazd sa na priečnom priereze skladá zo stredového dielu a z dvoch krajných dielov, pričom rozmery stredného dielu (š x d) sú 1445 x 1216 mm a krajného dielu sú 463 x 1216 mm.

Podložky pod koľajnice

business

Podložky pod koľajnice predstavujú doplnkový výrobný program výrobkov, používaných v cestnej a železničnej doprave, avšak z hľadiska účelu ich použitia sú dôležitým konštrukčným prvkom upevňovacieho systému koľajníc. Existuje viacero druhov upevňovacích systémov koľajníc, avšak gumové podložky tvoria štandardnú výbavu prevažnej väčšiny týchto systémov. .

Starostlivosť o zákazníkov patrí k našim najväčším prioritám. Spokojný zákazník znamená pre nás stabilitu, možnosť ďalšieho rozvoja a prosperity.
Spoľahlivosť, dôslednosť, presnosť, bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodných štandardov a termínov dodávky patrí k našej podnikovej kultúrte.
Vysoká kvalita všetkej našej produkcie patrí k samozrejmostiam, tak ako aj zosúladenie výrobných, ekonomických a sociálnych zámerov a potrieb.
PD Mestečko je stabilný podnik s 300 zamestnancami, ktorý spoľahlivo plní všetky funkcie vo vzťahu k svojím obchodným partnerom a inštitúciám.