• Výplne do trezorov
  • Škrabky, podložky
  • Rohovníky
  • Podrážky pracovnej obuvi
  • Držiaky profilu
  • Vane akumulátorov
  • Tesnenia A

Výplne do trezorov

business

Výplne do trezorov sú neoddeliteľnou súčasťou trezorových skríň, ktoré sú vysokokvalitným výrobkom vhodným na uloženie cenností, spisov, peňažných hotovostí, dokladov, šperkov, osobných zbraní a iných cenných predmetov ako aj na úschovu materiálov v zmysle zákona 241/2001 a 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností.
    Trezory typu TLO a TLA majú trojplášťovou konštrukciu. Medzi stenami je výplň z oceľových nosníkov.
    Trezory typu TLB majú trojplášťovou konštrukciu a medzi stenami je výplň z oceľových nosníkov a špeciálnej výplne. Svojím prevedením sú určené na ukotvenie do podlahy.
    Trezory  majú trojstranný rozvorový mechanizmus, ktorý je chránený proti odvŕtaniu kalenou mangánovou doskou a prídavným pasívnym zaisťovacím mechanizmom. Trezory je možné vybaviť podložkou pod seizmický snímač, kontaktom uzavretia, kontaktom uzamknutia a predprípravou na kabeláž.

Ostatná lisovaná technická guma

business

Škrabky, podložky predstavujú doplnkový sortiment výrobkov z gumy. Jedná sa o pomerne široký sortiment, aj keď z hľadiska objemu výroby nemajú významné zastúpenie. Škrabky sú rozmerov 100 x 240 mm, hrúbky 20-57 mm, podložky majú rozmer 800 x 800 mm, hrúbku 100 mm.. K ďalším výrobkom z gumy patria rohovníky s rozmermi 100x92x100 mm.
Podrážky pracovnej obuvi sa vyrábajú vo veľkostiach 38 - 48. zónou novej generácie s gumenými výstupkami, medzi ktoré sú vložené pásy z nylonovéko Držiaky profilu sa vyrábajú v 2 dĺžkach: 50 a 100 mm, v šírke 120 mm a hrúbke 40 mm. Vane akumulátorov sa vyrábajú o veľkosti 180 x 250 mm s výškou 14 mm. Tesnenia A, majú šírku od 145 do 265 mm a dĺžku 800 mm pri hrúbke 10 mm..Všetky uvedené výrobky sa vyrábajú lisovaním vo formách klasickým lisovaním.

Starostlivosť o zákazníkov patrí k našim najväčším prioritám. Spokojný zákazník znamená pre nás stabilitu, možnosť ďalšieho rozvoja a prosperity.
Spoľahlivosť, dôslednosť, presnosť, bezpodmienečné dodržiavanie medzinárodných štandardov a termínov dodávky patrí k našej podnikovej kultúrte.
Vysoká kvalita všetkej našej produkcie patrí k samozrejmostiam, tak ako aj zosúladenie výrobných, ekonomických a sociálnych zámerov a potrieb.
PD Mestečko je stabilný podnik s 300 zamestnancami, ktorý spoľahlivo plní všetky funkcie vo vzťahu k svojím obchodným partnerom a inštitúciám.