Pridružené výroby

Gumovýroba, Kovovýroba, Kuchyňa, Textilná výroba, Nákladná doprava, Stavebná činnosť

Poľnohospodárska prvovýroba

Rastlinná a živočíšna výroba

Mliečna výroba

Mliečne výrobky zakúpite: Mestečko, Dohňany, predajne Kopek