Pridružené výroby

Gumovýroba, Kovovýroba, Kuchyňa, Textilná výroba, Nákladná doprava, Stavebná činnosť, Betonárka

Poľnohospodárska prvovýroba

Rastlinná a živočíšna výroba

Mliečna výroba

Mliečne výrobky zakúpite: Mestečko, Dohňany, predajne Kopek

Výzva na predkladanie cenových ponúk ČOV

Obstarávateľ: Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 02052 Mestečko, IČO: 00200123 Názov / predmet zákazky: ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko – Dvor Dohňany Kompletné znenie výzvy: / dokumentácia / možnosť prihlásenia sa do zákazky: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18791/summary