Pestujeme pšenicu ozimnú, tritikale, jačmeň jarný, ovos, pohánku. V roku 2003 sme zaradili do osevu proso z dôvodu záujmu o produkciu na trhu  a overenie si vhodnosti  pestovania tejto plodiny v našich podmienkach. Produkcia obilnín bude využitá hlavne pre potreby živočíšnej  výroby a z časti odpredaná nákupným organizáciám, členom a pracovníkom družstva.