Technologické zabezpečenie
Súčasný stav techniky je primeraný dobe používania . Z celkového počtu 34 traktorov je 28 starších ako 10 rokov. Situácia  v nákupe strojov sa začala zlepšovať v posledných rokoch, keď sme od r. 1997 kúpili 2 výkonné traktory ( JD 8200, JD 6110 ), 5 radličný otočný pluh, obilný kombajn MDW 527, sejačku a rotačný kyprič do sejacej kombinácie, samozberací voz, výkonnú hrabačku a rozhadzovačku krmovín.