Krmoviny na ornej pôde
Predstavujú zdroj  zeleného krmiva pre kŕmenie a prikrmovanie hospodárskych zvierat najmä v čase nedostatku  pastvy. Hlavné využitie krmovín dopestovaných na ornej pôde je na výrobu siláže, senáže a sena na zimné obdobie.