Výroba technických plodín
Z technických plodín pestujeme repku ozimnú, ktorá je významnou tržnou plodinou  a v osevnom postupe dobrou predplodinou pre obilniny. Celá produkcia  je odpredaná  nákupnej organizácii.