Obstarávateľ: Poľnohospodárske družstvo Mestečko, Mestečko 1, 02052 Mestečko, IČO: 00200123

Názov / predmet zákazky: ČOV s napojením IS pre mliekarenskú výrobu PD Mestečko – Dvor Dohňany

Kompletné znenie výzvy: / dokumentácia / možnosť prihlásenia sa do zákazky: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18791/summary